Förråd - Lager - Magasinering, centralt i Sundsvall

I våra förråd kan du som privatperson eller företag, på ett säkert och bekvämt sätt förvara dina saker för kortare eller längre tid.

Storlekar 1-30 kvm
Varma och torra lokaler.
Tillgängligt alla dagar 7-19
Larm och kameraövervakning.
15 dagars uppsägningstid.
Fri parkering, bekväm lastning.
Centralt, Bultgatan 7 i Sundsvall


Gör din förfrågan nu !

Gör en förfrågan med uppgifter hur mycket saker du behöver förvara i förrådet.
Du kan tex ange att du vill förvara boahget från en lägenhet som är xx antal kvadratmeter.
Eller så kan du ange förrådets önskadde kvadratmeteryta alternativt önskad kubikmeterrymd.
Ange ockkså uppskattad hyresperiod från/till samt om du behöver ha tillgång till förrådet under hyrestidens gång.
Beräkna att varje kvadratmeter boyta behöver ca 0,13 kvadratmeter förrådsyta.

Gör din förfrågan via Mejl: info@sundsvallsrum.se    Kontaktformulär: Här >     Sms: 070-6408635